Inicio » Artículos publicados por microanalisis (Página 2)

Archivo del Autor: microanalisis

TÈCNIQUES D’ENTREVISTA PER GENERAR AFIRMACIONS AUTOMOTIVADORES

La eficàcia de les nostres intervencions es medeixen per la resposta de l’entrevistat. Una estratègia adient provoca en l’entrevistat  AFIRMACIONS AUTOMOTIVADORES, mentres que els errors provoquen la resistència. Per tant les respostes de l’entrevistat és la guia que ens diu si anem per bon camí o estem caiguem en alguna trampa pròpia de la dinàmica de confrontació.

Una ESCOLTA REFLEXIVA provoca que l’entrevistat continui explorant la seva situació sense interferències. Els obstacles interrompen el procès d’autoanàlisis. Però, en primer lloc, haurem de plantejar PREGUNTES OBERTES que li permetin començar aquest procès d’anàlisis de la situació des de l’auto-motivació.

Altres estratègies per aconseguir una resolució positiva de l’ambivalència és ‘AFIRMARRESUMIR DE MANERA PERIÒDICA i l’utilització de tècniques per aconseguir PROVOCAR AFIRMACIONS AUTOMOTIVADORES.

 

 

LA RODA DEL CANVI DE PROCHASKA I DICLEMENTE

Prochaska i DiClemente van desenvolupar un model transteòric del procés de canvi, en el que l’eix principal és la presa de decisió de la persona. En relació a aquest eix descriuen diferents fases:

RODA DEL CANVI

El tipus d’ajuda que una persona necessita depén de la seva disponibilitat per a l’acció i el canvi. Per ser efectius en el procés de millora cal conectar amb les motivacions, comprendre el moment en el que s’hi troba la persona respecte d’un determinat problema i adaptar les tècniques d’entrevista i intervenció a aquest context concret. En cas contrari no podrem tenir una col.laboració efectiva.

 

Com podeu veure en la fase de PRECONTEMPLACIÓ , la persona no comparteix el mateix diagnòstic que el professional, i una insistència per iniciar una acció de millora pot ser contraproduent generant RESISTÈNCIES i manca de col.laboració. Al contrari, en aquesta fase és una gran oportunitat per crear una relació d’aliança i desenvolupar la confiança i col.laboració amb la persona entrevistada amb els objectius d’entrevista i les tècniques més adients per assolir aquests objectius..

Com podeu veure a l’esquema de la fase de PRECONTEMPLACIÓ, les estratègies giren a l’entorn de crear Rapport, indagar les necessitats i valors així com els objectius significatius per la persona, explorant els diferents punts de vista en relació al problema.

En la fase de CONTEMPLACIÓ , la persona reconeix que hi ha un problema però encara no té clar les linees d’acció més adients. Si identifiquem que una persona està en aquesta fase podrem ajudar a la persona a treballar la seva ambivalència, utilitzant les tècniques d’entrevista per fer-li reflexionar sobre els pros i contras des del seu punt de vista de les diferents opcions, i d’aquesta manera que assumeixi una presa de decisió des de la seva llibertat de manera coherent amb els seus valors i objectius, personals, interpersonals i parentals.

Un cop que la persona ha pres una determinada decisió entrem en la fase de DETERMINACIÓ en la que la persona ha decidit treballar en una direcció determinada i que ha de desenvolupar un pla d’acció. En aquesta fase hem d’utilitzar les tècniques d’entrevista per consolidar les decisions de la persona, accedir a recursos i fortaleces (internes i externes) i facilitar la superació d’obstacles (creences autolimitants, emocions negatives) principalment amb les tècniques de feedback positiu i reformulació.

En la fase d’ACCIÓ haurem de prevenir una recaiguda en deixar de fer les accions decidides per la persona i donar un feedback positiu i facilitació dels recursos i desenvolupament d’habilitats necessàries.

El MANTENIMENT fa referència al seguiment de la persona un cop s’ha produit la millora desitjada. En aquesta fase és mol important intervencions que potenciin els sentiment d’autoeficàcia, i extendre  aquest afrontament exitòs a altres àmbits de la seva vida.

 

 

 

Paco Molinero

 

Doctor en Psicología

Master en Terapia breve estratégica. Psicoterapeuta EuroPsy y Mediador.

Instructor certificado de ATLAS.ti

Investigador cualitativo y Formador en Entrevista Motivacional, Entrevista focalizada en las soluciones y Microanálisis del diálogo terapéutico

Formado en Microanálisis del Diálogo Terapéutico con el Grupo de Janet Bavelas